Är du lärare?

Är du lärare i mellanstadiet (åk 4-6)?


Oavsett om boken används som högläsning av klassläraren eller som individuell läsning av eleverna, så hittar du här frågor och skrivövningar att använda efter varje kapitel:

Boken Bergtagen - frågor och skrivövningar kapitel 1-13